Get Adobe Flash player

Nội Quy

 

Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á – Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

 

5404 NE Alameda Dr. Portland, OR 97213

 

(503) 249-5892

 

Nội Quy Ca Ðoàn Thánh Linh

 

I.              Danh Xưng, Bổn Mạng & Lễ Kính:

 Điều 1: Danh Xưng: Ca Đoàn Thánh Linh

 Điều 2: Bổn Mạng: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 Điều 3: Lễ Kính: vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống theo lịch công giáo hàng năm

 

II.            Tôn Chỉ & Mục Đích:

 Điều 4: Tôn Chỉ: Hát là cầu nguyện hai lần.  Hát hay là cầu nguyện ba lần.

 Điều 5: Mục Đích: Dùng Lời Ca tiếng Hát để làm Vinh Danh Chúa và Giúp Cộng đồng tham dự Thánh Lễ sốt sáng hơn.
     

 III.           Ca Viên: Điều Kiện Gia Nhập, Trách Nhiệm & Quyền Lợi:

 Điều 6: Điều kiện gia nhập:

 ·         Tất cả mọi thanh niên thiếu nữ 18 tuổi trở lên thuộc giáo xứ Đức Mẹ La Vang, chấp nhận nội quy của Ca Đoàn Thánh Linh đều có quyền làm đơn xin gia nhập. (Mỗi Ca Đoàn soạn đơn xin gia nhập riêng).

 Điều 7: Trách Nhiệm Ca Viên:

 ·         Tập hát đều đặn và đúng giờ.

 ·         Tham dự Thánh Lễ.

 ·         Tham gia các sinh hoạt của Ca Đoàn.

 ·         Liên đới với các thành viên trong Ca Đoàn trong tinh thần xây dựng, bác ái và đoàn kết.

 ·         Chịu trách nhiện đóng niên liễm $20 mỗi người trước thời hạn 31 tháng 1 mỗi năm

 Điều 8: Quyền Lợi Ca Viên:

 ·         Quyền lợi tối cao nhất là được gần Chúa, được Chúa ban nhiều phúc lành.

 ·         Được sự ưu ái của Giáo Xứ và Ca Đoàn: Ca Đoàn sẽ hát lễ và cầu nguyện cho các ca viên và gia đình trong những chuyện hữu sự và hậu sự.

 

BAN ĐIỀU HÀNH: Tổ Chức, Trách Nhiệm và Nhiệm Kỳ

 Vị Linh Hướng: Mỗi Ca Đoàn có một Linh Mục làm linh hướng, để giúp Ca Đoàn luôn đi theo đúng đường lối của Giáo Hội, và theo sát với luật phụng vụ thánh nhạc.

 Điều 9:Tổ Chức: Ca đoàn sinh hoạt dưới trách nhiệm điều hành của Ban Ðiều Hành gồm: Đoàn Trưởng, Đoàn Phó, Thủ Quỹ, Thư Ký và Ca Trưởng, (và những thành viên Ban Điều Hành khác mà đoàn trưởng đương nhiệm đã chọn). Mỗi phiên họp căn bản của Ca Đoàn luôn luôn có 5 thành viên trên. Mỗi quyết định của Ban Điều Hành phải được ít nhất 50% thành viên trong Ban Điều Hành tán thành trước khi được chấp thuận.

Nếu buổi họp liên quan đến những chương trình cụ thể, sẽ có anh chị em khác tham gia buổi họp (như ban âm thanh, ánh sáng, các bè trưởng, ban sinh hoạt…)

 Điều 10: Trách Nhiệm Ban Ðiều Hành:

 

   1. Ðoàn Trưởng:  

 ·         Chịu trách nhiệm điều hành của ca đoàn trong các sinh hoạt nội bộ và ngoại vụ.

 ·         Đại diện ca đoàn họp chung với Hội Đồng Giáo Xứ.

 ·         Lắng nghe ý kiến của tất cả anh chị em.

 ·         Chịu trách nhiệm liên lạc với các ca viên trong những trường hợp cần thiết hoặc khẩn cấp (đám cưới, đám tang, thăm viếng ca viên bệnh, họp hành…)

 

   1. Ðoàn Phó:  

 ·         Cộng tác với Ðoàn Trưởng điều hành ca đoàn.

 ·         Thay thế điều hành ca đoàn khi Đoàn Trưởng vắng mặt.

 

   1. Thủ Quỹ:  

 ·         Cộng tác với Ban Ðiều Hành,

 ·         Chịu trách nhiệm quản lý tài chánh và tài sản của ca đoàn.

 

   1. Thư Ký:

 ·         Ghi chép biên bản trong các buổi họp và gửi đến cho các ca viên.

 ·         Bảo quản và bàn giao lại cho Ban Điều Hành mới, tất cả các biên bản của Ca Đoàn.

 ·         Lãnh nhận các ý kiến xây dựng của các ca viên để đưa vào chương trình họp.

 

   1. Ca Trưởng:

 ·         Chọn lựa các bài hát theo đúng qui định Giáo hội về phụng vụ Thánh nhạc. Cần bàn thảo với cha Linh Hướng nếu cần.

 ·         Gửi các bài hát trong thánh lễ cho Thủ Thư, các bè trưởng, và các anh chị đệm đàn trước ngày tập hát.

 ·         Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật đánh nhịp, tập hát, và nhạc công.

 
 

 Điều 11: Nhiệm Kỳ:

 i.              Nhiệm kỳ của Ban Ðiều Hành (ngoại trừ Ca Trưởng) kéo dài trong thời gian hai năm (tính từ ngày Trại Truyền Thống ca đoàn). Tái bầu cử hai năm một lần; các thành viên trong BĐH có thể đảm nhiệm nhiều nhất là hai nhiệm kỳ liên tiếp.

ii.            Ca đoàn Thánh Linh sẽ có 2 cuộc bầu cử. Lần thứ nhất sẽ là bầu cử Ứng Cử Viên để chọn ra 4 người có số phiếu cao nhất. Lần thứ hai sẽ bầu ra 1 người có số phiếu cao nhất trong 4 người để chọn làm đoàn trưởng. Đoàn Trưởng sẽ chọn thành viên ban điều hành của mình.

 Điều 12: Kết quả bầu cử ban diều hành phải được thông qua với Cha Linh Hướng, Linh Mục Chánh xứ, và Hội Đồng Mục Vụ.

 

CÁC SINH HOẠT KHÁC:

 Điều 13: Các tiểu ban âm thanh, ánh sáng, và tu thư do Ca Trưởng và Đoàn Trưởng mời cộng tác. Tuy nhiên mọi quyết định đều phải được thông qua Ban Điều Hành với tỉ lệ biểu quyết ít nhất là 50% thành viên của Ban Điều Hành.

 

TÀI CHÁNH & TÀI SẢN:

Điều 14: Tài chánh:  Ca Đoàn Thánh Linh có 2 mục tài chánh: quỹ điều hành và quỹ từ thiện

 Quỹ điều hành thu nhập từ các nguồn như: hát lễ cưới, lễ giỗ, các dịp lễ khác và các ân nhân trao tặng.

 Quỹ từ thiện do các anh chị ca viên đóng góp mỗi chủ nhật đầu tháng theo dạng Donation Box để giành cho các hoạt động từ thiện của ca đoàn hay giúp các cha, các sơ ở Việt Nam qua. Mỗi lần tặng là $100.

 Điều 15: Tài sản: các nhạc cụ, dụng cụ âm thanh (nếu có riêng) và áo choàng đồng phục màu xanh.

 Điều 16: Ca đoàn có áo dài đồng phục màu xanh cho nữ ca viên và cà vạc đồng phục màu xanh cho nam ca viên vào những ngày lễ quan trọng ca đoàn phụ trách mà cần mặc đồng phục. Vải may áo dài và cà vạc ca đoàn đã mua sẵn. Ca viên chỉ cần đóng $10 để lấy vải hay cà vạc.

 Điều 17: Ban Điều Hành có nhiệm vụ bảo quản và bàn giao lại bằng văn  bản rõ ràng cho Ban Điều Hành mới, tất cả tài chánh và tài sản của Ca Đoàn.

 

IV.          Tu Chính Nội Quy:

 Điều 17: Tất cả những điều chỉnh và thay đổi trong nội quy phải có sự đồng ý của ít nhất 50% tổng số ca viên, và phải được thông qua sự kiểm duyệt và phê chuẩn của Cha Chánh Xứ.
 

 

 

August 2013
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Home | Member Events | GX

Copyright © 2011 cdthanhlinh.org - GX Duc Me Lavang Portland OR. All Rights Reserved.